DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Học Đạo Cần Biện Rõ Công Phu Thực Tiêrn

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HocDao_01.mp3

1.35 MB

HocDao_02.mp3

2.72 MB

HocDao_03.mp3

2.54 MB

HocDao_04.mp3

1.52 MB

HocDao_05.mp3

1.35 MB

HocDao_06.mp3

2.67 MB

HocDao_07.mp3

2.38 MB

HocDao_08.mp3

2.41 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM