DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thiền, Con Đường Khai Phóng Tâm Linh

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThienConDuongKhaiPhongTamLinh_01.mp3

1.32 MB

ThienConDuongKhaiPhongTamLinh_02.mp3

2.88 MB

ThienConDuongKhaiPhongTamLinh_03.mp3

3 MB

ThienConDuongKhaiPhongTamLinh_04.mp3

1.85 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM