DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thấy Biết Đúng Như Thật

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThayBietDungNhuThat_01.mp3

2.77 MB

ThayBietDungNhuThat_02.mp3

2.55 MB

ThayBietDungNhuThat_03.mp3

2.01 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM