DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thắng Mình Là Trên Hết

Giảng tại Đạo Tràng Tin Tấn ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThangMinhLaTrenHet_01.mp3

2.19 MB

ThangMinhLaTrenHet_02.mp3

2.18 MB

ThangMinhLaTrenHet_03.mp3

2.4 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM