DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đạo Tràng Là Gì?

Giảng tại Đạo Tràng Lộc Uyển ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DaoTrangLaGi_01.mp3

2.19 MB

DaoTrangLaGi_02.mp3

2.74 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM