DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Không Chấp Thủ

Giảng tại Đạo tràng Vô Ưu - SYDNEY ngày 1/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

KHONG CHAP THU.mp3

10.61 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM