DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tuyệt Quán Luận

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 1/1/2000

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuyetQuanLuan_01.mp3

3.47 MB

TuyetQuanLuan_02.mp3

3.3 MB

TuyetQuanLuan_03.mp3

1.82 MB

TuyetQuanLuan_04.mp3

2.55 MB

TuyetQuanLuan_05.mp3

2.96 MB

TuyetQuanLuan_06.mp3

2.28 MB

TuyetQuanLuan_07.mp3

2.61 MB

TuyetQuanLuan_08.mp3

1.94 MB

TuyetQuanLuan_09.mp3

1.1 MB

TuyetQuanLuan_10.mp3

2.83 MB

TuyetQuanLuan_11.mp3

1.28 MB

TuyetQuanLuan_12.mp3

1.8 MB

TuyetQuanLuan_13.mp3

3.35 MB

TuyetQuanLuan_14.mp3

2.01 MB

TuyetQuanLuan_15.mp3

1.95 MB

TuyetQuanLuan_16.mp3

2.26 MB

TuyetQuanLuan_17.mp3

4.71 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM