DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Từ Bi Con Đường Giải Tỏa Hận Thù

Giảng tại Thiền tự Hỷ Xả - Andelay Úc Châu ngày 1/2/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TU BI CON DUONG GIAI TOA HAN THU(28.10.2012)TT HY XA-ANDELAY.mp3

17.36 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM