DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tập Nhìn Với Tâm Xả

Giảng tại Thiền tự Hỷ Xả - Úc Châu ngày 1/6/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TAP NHIN VOI TAM XA(26.10.2012)TT HY XA-ANDELAY.mp3

14.39 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM