DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 1/13/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Y NGHIA TICH CUC CUA VO THUONG.mp3

8.65 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM