DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ở Đâu Có Ta Là Ở Đó Có Đau Khổ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 1/28/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

O DAU CO TA LA O DO CO DAU KHO.mp3

9.46 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM