DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cửa Giác Ngộ Vẫn Còn Đang Mở

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 2/20/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

cuagiacngovancondangmo.mp3

5.63 MB

Ghi chú: Giảng tại Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu -nhân ngày giổ tổ HT Thiện Hoa lần thứ 40

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM