DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Xuân Vẫn Là Đây

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác ngày 4/9/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

XUAN VAN LA DAY.mp3

9.86 MB

Ghi chú: Khai pháp đầu năm Quý Tỵ (2013)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM