DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Hành Là Xả Bỏ Chấp Trước

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 5/25/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Tu Hanh La Xa Bo Chap Truoc.mp3

11.07 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM