DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bản Chất Của Tâm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 7/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

banchattam 01.mp3

4.21 MB

banchattam 02.mp3

3.9 MB

banchattam 03.mp3

4.23 MB

banchattam 04.mp3

3.8 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM