DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sân Hận Sức Công Phá Đáng Sợ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 12/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

San Han Suc Cong Pha Dang So.mp3

11.38 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM