DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hãy Sống Sáng Suốt Có Trí Tuệ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HaySongSangSuotCoTriTue_01.mp3

8.66 MB

HaySongSangSuotCoTriTue_02.mp3

10.79 MB

HaySongSangSuotCoTriTue_03.mp3

6.96 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM