DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nguồn Thiền Giảng Giải

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Nguon Thien giang giai 01_04.mp3

20.86 MB

Nguon Thien giang giai 05_08.mp3

19.76 MB

Nguon Thien giang giai 09_11.mp3

10.01 MB

Nguon Thien giang giai 12_13.mp3

9.72 MB

Nguon Thien giang giai 14.mp3

5.76 MB

Nguon Thien giang giai 15.mp3

6.41 MB

Nguon Thien giang giai 16_18.mp3

17.37 MB

Nguon Thien giang giai 19_22.mp3

20.47 MB

Nguon Thien giang giai 23_25.mp3

17.77 MB

Nguon Thien giang giai 26_28.mp3

18.43 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM