DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sống Ngay Thực Tại

ngày 12/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Song ngay thuc tai-1.mp3

4.54 MB

Song ngay thuc tai-2.mp3

5.27 MB

Song ngay thuc tai-3.mp3

4.55 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM