DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 12/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Hay song tot ngay hom nay.mp3

8.66 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM