DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cái Biết THuần Túy

Giảng tại Thiền viện Tuệ Viên - Canada ngày 12/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CAI BIET THUAN TUY(6.10.2013)TV TUE VIEN.mp3

10.29 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM