DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chớ Tự Khinh Mình

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 12/23/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CHO TU KHINH MINH(22.12.2013).mp3

11.39 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM