DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hãy Nhớ Cái Chết

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 1/15/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HayNhoCaiChet_01.mp3

4.38 MB

HayNhoCaiChet_02.mp3

4.92 MB

HayNhoCaiChet_03.mp3

4.77 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM