DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Quên Mình Để Tìm Lại Chính Mình

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 7/7/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

QuenMinhDeTimLaiChinhMinh_01.mp3

10.19 MB

QuenMinhDeTimLaiChinhMinh_02.mp3

10.37 MB

QuenMinhDeTimLaiChinhMinh_03.mp3

11.56 MB

Ghi chú: Đêm Phổ Trà 30 tháng chạp-Quý Tỵ

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM