DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tất Cả Điều Luôn Mới Mẻ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 7/7/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TAT CA DEU LUON MOI ME.mp3

8.85 MB

Ghi chú: Khai Pháp 16.3.Giáp Ngọ

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM