DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ai Cũng Có Tâm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 7/7/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

AiCungCoTam_01.mp3

4.79 MB

AiCungCoTam_02.mp3

5.45 MB

AiCungCoTam_03.mp3

3.92 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM