DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thông Điệp Đức Phật Ra Đời

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 7/7/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThongDiepDucPhatRaDoi_01.mp3

4.46 MB

ThongDiepDucPhatRaDoi_02.mp3

4.67 MB

ThongDiepDucPhatRaDoi_03.mp3

4.01 MB

ThongDiepDucPhatRaDoi_04.mp3

2.27 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM