DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Coi Chừng Cái Ý Của Ta

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 7/7/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CoiChungCaiYCuaTa_01.mp3

4.48 MB

CoiChungCaiYCuaTa_02.mp3

4.78 MB

CoiChungCaiYCuaTa_03.mp3

4.5 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM