DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ta Là Những Cái Không Phải Là Ta

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/15/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 TaLaNhungCaiKhongPhaiTa.mp3

2.73 MB

02 TaLaNhungCaiKhongPhaiTa.mp3

3.12 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM