DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Ngôn Ngữ Tánh Không

Giảng tại Thụy Sỹ ngày 12/15/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Y NGHIA NGON NGU TANH KHONG.mp3

10.58 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM