DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thật Và Hư

Giảng tại Đạo tràng Hằng Giác - Paris Pháp ngày 12/15/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

THAT VA HU.mp3

10.49 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM