DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Vì Sao Quý Vị Đến Đây

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/15/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ViSaoQuyViDenDay_01.mp3

4.69 MB

ViSaoQuyViDenDay_02.mp3

4.6 MB

ViSaoQuyViDenDay_03.mp3

3.57 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM