DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bài Kệ Xuân Vãn

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/15/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

BaiKeXuanVan_01.mp3

4.65 MB

BaiKeXuanVan_02.mp3

4.75 MB

BaiKeXuanVan_03.mp3

3.45 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM