DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NGHIỆP THỨC

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng ngày 3/10/2011

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01Nghiep Thuc A!!s.mp3

8.23 MB

02Nghiep Thuc B!!s.mp3

3.94 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM