DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NƠI NƯƠNG TỰA VỮNG CHẮC

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt ngày 5/20/2011

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Noi Nuong Tua Vung Chac-01.mp3

1.89 MB

Noi Nuong Tua Vung Chac-02.mp3

1.76 MB

Noi Nuong Tua Vung Chac-03.mp3

1.73 MB

Noi Nuong Tua Vung Chac-04.mp3

1.69 MB

Noi Nuong Tua Vung Chac-05.mp3

1.63 MB

Noi Nuong Tua Vung Chac-06.mp3

1.72 MB

Noi Nuong Tua Vung Chac-07.mp3

1.74 MB

Noi Nuong Tua Vung Chac-08.mp3

1.73 MB

Noi Nuong Tua Vung Chac-09.mp3

1.74 MB

Ghi chú: Tu tuệ là như thế nào ? Tư chí lý rồi đến tu rất dễ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhờ nghe hiểu, suy gẫm và biết cách ứng dụng những pháp mình đã học được vào đời sống tu hành, thấy có lợi ích. Đây chính là Tu tuệ. Ba vấn đề Văn, Tư, Tu đều là trí tuệ. Trí tuệ từ thầy ban cho, trí tuệ do mình suy gẫm,...

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM