DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐẠO LÝ CHẤT THẢI

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt ngày 5/24/2011

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01.Dao Ly Chat Thai.mp3

1.72 MB

02.Dao Ly Chat Thai.mp3

1.73 MB

03.Dao Ly Chat Thai.mp3

1.73 MB

04.Dao Ly Chat Thai.mp3

1.55 MB

05.Dao Ly Chat Thai.mp3

1.55 MB

06.Dao Ly Chat Thai.mp3

1.55 MB

07.Dao Ly Chat Thai.mp3

1.55 MB

08.Dao Ly Chat Thai.mp3

1.55 MB

09.Dao Ly Chat Thai.mp3

2.11 MB

Ghi chú: ...qua những chất thải có hình tướng trong đời thường, chúng ta thử tìm thử coi còn có những chất thải tinh thần không có hình tướng thì nó như thế nào. Thường thường người ta (coi) rất quan trọng trong xã hội vấn đề chất thải mà ít ai lưu ý rằng tinh thần cũng có chất thải.

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM