DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

QUẢ BÁO KHÔNG CỐ ĐỊNH

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 1/30/2012

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 - Qua Bao Khong Co Dinh_A!!s--001.mp3

4.03 MB

02 - Qua Bao Khong Co Dinh_A!!s--002.mp3

4.11 MB

03 - Qua Bao Khong Co Dinh_B!!s--001.mp3

3.88 MB

04 - Qua Bao Khong Co Dinh_B!!s--002.mp3

3.63 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM