DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chỉ Mình Làm Khổ Mình

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt ngày 6/22/2011

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ChiMinhLamKhoMinh - T1.mp3

1.37 MB

ChiMinhLamKhoMinh - T2.mp3

1.37 MB

ChiMinhLamKhoMinh - T3.mp3

1.38 MB

ChiMinhLamKhoMinh - T4.mp3

1.37 MB

ChiMinhLamKhoMinh - T5.mp3

1.38 MB

ChiMinhLamKhoMinh - T6.mp3

1.38 MB

ChiMinhLamKhoMinh - T7.mp3

1.38 MB

ChiMinhLamKhoMinh - T8.mp3

1.36 MB

ChiMinhLamKhoMinh - T9.mp3

0.95 MB

Ghi chú: ‎...đó là giá trị sống trong hiện tại. Sống mà không có quá khứ, không bị tương lai nó che chắn, nó làm cho mình nản lòng. Nói tóm lại là mình có thể thoát được mấy cái khổ bằng phương cách như vậy,... đó là sống trọn với phút hiện tại này...

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM