DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tiến Thoái Lưỡng Nan

Giảng tại Thiền viện Diệu Nhân ngày 5/25/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Tien thoai luong nan.mp3

23.31 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM