DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

An Vui Tronh Hoàn Cảnh

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

An Vui Trong Hoan Canh-T01.mp3

0.86 MB

An Vui Trong Hoan Canh-T02.mp3

4.96 MB

An Vui Trong Hoan Canh-T03.mp3

4.65 MB

An Vui Trong Hoan Canh-T04.mp3

4.6 MB

An Vui Trong Hoan Canh-T05.mp3

4.65 MB

An Vui Trong Hoan Canh-T06.mp3

4.67 MB

An Vui Trong Hoan Canh-T07.mp3

4.58 MB

An Vui Trong Hoan Canh-T08.mp3

4.58 MB

An Vui Trong Hoan Canh-T09.mp3

3.86 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM