DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Buông Đi Gánh Nặng

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Buong Di Ganh Nang - T01.mp3

8.94 MB

Buong Di Ganh Nang - T02.mp3

9.11 MB

Buong Di Ganh Nang - T03.mp3

9.16 MB

Buong Di Ganh Nang - T04.mp3

9.15 MB

Buong Di Ganh Nang - T05.mp3

9.18 MB

Buong Di Ganh Nang - T06.mp3

9.16 MB

Buong Di Ganh Nang - T07.mp3

9.15 MB

Buong Di Ganh Nang - T08.mp3

9.11 MB

Buong Di Ganh Nang - T09.mp3

9.01 MB

Buong Di Ganh Nang - T10.mp3

9.31 MB

Buong Di Ganh Nang - T11.mp3

7.17 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM