DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cuộc Chiến Trong Mỗi Người

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Cuoc Chien Trong Moi Nguoi - T1.mp3

4.58 MB

Cuoc Chien Trong Moi Nguoi - T2.mp3

4.58 MB

Cuoc Chien Trong Moi Nguoi - T3.mp3

4.58 MB

Cuoc Chien Trong Moi Nguoi - T4.mp3

4.58 MB

Cuoc Chien Trong Moi Nguoi - T5.mp3

4.58 MB

Cuoc Chien Trong Moi Nguoi - T6.mp3

4.58 MB

Cuoc Chien Trong Moi Nguoi - T7.mp3

4.58 MB

Cuoc Chien Trong Moi Nguoi - T8.mp3

3.09 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM