DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Diệu Dụng Của Bàn Tay

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Dieu Dung Cua Ban Tay-T1.mp3

0.6 MB

Dieu Dung Cua Ban Tay-T2.mp3

4.39 MB

Dieu Dung Cua Ban Tay-T3.mp3

4.81 MB

Dieu Dung Cua Ban Tay-T4.mp3

4.68 MB

Dieu Dung Cua Ban Tay-T5.mp3

4.93 MB

Dieu Dung Cua Ban Tay-T6.mp3

5.03 MB

Dieu Dung Cua Ban Tay-T7.mp3

4.78 MB

Dieu Dung Cua Ban Tay-T8.mp3

4.89 MB

Dieu Dung Cua Ban Tay-T9.mp3

1.74 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM