DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Gương Và Bóng

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

022.Guong va Bong - 01.mp3

2.29 MB

023.Guong va Bong - 02.mp3

2.22 MB

024.Guong va Bong - 03.mp3

2.4 MB

025.Guong va Bong - 04.mp3

2.29 MB

026.Guong va Bong - 05.mp3

2.29 MB

027.Guong va Bong - 06.mp3

2.24 MB

028.Guong va Bong - 07.mp3

2.86 MB

029.Guong va Bong - 08.mp3

2.82 MB

030.Guong va Bong - 09.mp3

2.26 MB

031.Guong va Bong - 10.mp3

2.14 MB

032.Guong va Bong - 11.mp3

2.26 MB

033.Guong va Bong - 12.mp3

2.27 MB

034.Guong va Bong - 13.mp3

2.27 MB

035.Guong va Bong - 14.mp3

2.29 MB

036.Guong va Bong - 15.mp3

2.26 MB

037.Guong va Bong - 16.mp3

2.29 MB

038.Guong va Bong - 17.mp3

2.27 MB

039.Guong va Bong - 18.mp3

2.29 MB

040.Guong va Bong - 19.mp3

2.29 MB

041.Guong va Bong - 20.mp3

3.05 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM