DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ngược Dòng

Giảng tại Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

03. Nguoc dong.mp3

61.95 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM