DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Những Điều Vụn Vặt

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

013.Nhung dieu vun vat-T01.mp3

6.72 MB

014.Nhung dieu vun vat-T02.mp3

6.88 MB

015.Nhung dieu vun vat-T03.mp3

7.08 MB

016.Nhung dieu vun vat-T04.mp3

6.98 MB

017.Nhung dieu vun vat-T05.mp3

6.85 MB

018.Nhung dieu vun vat-T06.mp3

6.89 MB

019.Nhung dieu vun vat-T07.mp3

6.87 MB

020.Nhung dieu vun vat-T08.mp3

6.92 MB

021.Nhung dieu vun vat-T09.mp3

9.51 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM