DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm Bình Thường

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Tam binh thuong-T01.mp3

2.88 MB

Tam binh thuong-T02.mp3

16.9 MB

Tam binh thuong-T03.mp3

18.55 MB

Tam binh thuong-T04.mp3

18.32 MB

Tam binh thuong-T05.mp3

18.01 MB

Tam binh thuong-T06.mp3

18.7 MB

Tam binh thuong-T07.mp3

18.21 MB

Tam binh thuong-T08.mp3

18.54 MB

Tam binh thuong-T09.mp3

17.99 MB

Tam binh thuong-T10.mp3

12.72 MB

Tam binh thuong-T11.mp3

14.11 MB

Tam binh thuong-T12.mp3

12.88 MB

Tam binh thuong-T13.mp3

5.07 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM