DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm Dính Mắc

Giảng tại Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

08. Tam dinh mac.mp3

72.03 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM