DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tất Cả Là Cơ Hội

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

066.Tat ca la co hoi - T01.mp3

7.33 MB

067.Tat ca la co hoi - T02.mp3

7.36 MB

068.Tat ca la co hoi - T03.mp3

7.36 MB

069.Tat ca la co hoi - T04.mp3

7.48 MB

070.Tat ca la co hoi - T05.mp3

7.33 MB

071.Tat ca la co hoi - T06.mp3

7.35 MB

072.Tat ca la co hoi - T07.mp3

7.3 MB

073.Tat ca la co hoi - T08.mp3

7.3 MB

074.Tat ca la co hoi - T09.mp3

7.68 MB

075.Tat ca la co hoi - T10.mp3

7.58 MB

076.Tat ca la co hoi - T11.mp3

7.33 MB

077.Tat ca la co hoi - T12.mp3

7.62 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM