DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tha Thứ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

THA THU - T1.mp3

2.5 MB

THA THU - T2.mp3

5.27 MB

THA THU - T3.mp3

6.22 MB

THA THU - T4.mp3

4.6 MB

THA THU - T5.mp3

4.55 MB

THA THU - T6.mp3

4.21 MB

THA THU - T7.mp3

4.03 MB

THA THU - T8.mp3

5.81 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM